Xác định vị trí đơn vị bàn chân đái tháo đường gần nhất để giới thiệu bệnh nhân của bạn