857565.8

CỨ MỖI 20 GIÂY

MỘT BÀN CHÂN BỊ CƯỚP ĐI

DO BIẾN CHỨNG CỦA

BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

Tìm hiểu thêm

1 TRONG 4 BỆNH NHÂN

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

SẼ GẶP PHẢI

BIẾN CHỨNG

LOÉT BÀN CHÂN

Tìm hiểu thêm

NHƯNG VỚI NHẬN THỨC ĐÚNG, CHẨN ĐOÁN SỚM VÀ CHĂM SÓC ĐÚNG ĐẮN:

TRÊN 50%

trường hợp loét bàn chân đái tháo đường… Tìm hiểu thêm

HƠN 85%

ca cắt cụt chi dưới… Tìm hiểu thêm

…CÓ THỂ

NGĂN NGỪA ĐƯỢC.

VỚI BỆNH NHÂN CÓ VẾT LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, MỖI GIÂY PHÚT ĐỀU QUÝ GIÁ

1. Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., and Shaw, J. 2011. “IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030.” Diabetes Res. Clin. Pract. 94 (3): 311-21.

2. Setacci C, de Donato G, Setacci F, Chisci E. Diabetic patients: epidemiology and global impact. J Cardiovasc Surg (Torino). 2009 Jul, 50(3) : 263-73

3. Boulton AJM. The diabetic foot. Diabet Med 2006;34:87-90

4. International Diabetes Federation Atlas – 9th edition 2019: page 89.

LÀ MỘT CHUYÊN GIA Y TẾ, BẠN ĐÓNG MỘT VAI TRÒ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG VIỆC BẢO VỆ ĐÔI CHÂN CHO BỆNH NHÂN