ca cắt cụt chi tính từ đầu năm

258428.65

CỨ MỖI 20 GIÂY, MỘT BÀN CHÂN BỊ CƯỚP ĐI DO BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG1

Tìm hiểu thêm

1 TRONG 4 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG SẼ GẶP PHẢI BIẾN CHỨNG LOÉT BÀN CHÂN2

Tìm hiểu thêm

NHƯNG ĐỪNG QUÁ LO LẮNG ...

RẤT NHIỀU 3

trường hợp loét chân... Learn more

HƠN 85% 4

ca cắt cụt chi dưới... Learn more

…CÓ THỂ
NGĂN NGỪA ĐƯỢC

4 BƯỚC BẠN CÓ THỂ LÀM ĐỂ PHÒNG NGỪA LOÉT CHÂN:

1. Whiting, D. R., Guariguata, L., Weil, C., and Shaw, J. 2011. “IDF Diabetes Atlas: Global Estimates of the Prevalence of Diabetes for 2011 and 2030.” Diabetes Res. Clin. Pract. 94 (3): 311-21.

2. Setacci C, de Donato G, Setacci F, Chisci E. Diabetic patients: epidemiology and global impact. J Cardiovasc Surg (Torino). 2009 Jul, 50(3) : 263-73

3. Boulton AJM. The diabetic foot. Diabet Med 2006;34:87-90

4. International Diabetes Federation Atlas – 9th edition 2019: trang 89.

VỚI BỆNH NHÂN CÓ VẾT LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, MỖI GIÂY PHÚT ĐỀU QUÝ GIÁ

HÃY NHỚ: KHI BỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, BẠN ĐÓNG MỘT VAI TRÒ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG TRONG VIỆC BẢO VỆ ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH.